>

Boye Cornils Knutz

Ekstern lektor

Boye Cornils Knutz

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum T1.15

2750 Ballerup

Danmark

35885166

bckn@dtu.dk