>

Brian Lassen

Postdoc

Brian Lassen

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Fødevarebårne Patogener og Epidemiologi

Henrik Dams Allé

Bygning 204 Rum 117

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

brlas@food.dtu.dk

Brian Lassen

0000-0002-1745-1516

Campylobacter i kyllinger Epidemiologi Parasitologi Fødevarebårne zoonoser Veterinary Epidemiology Zoonosers epidemiologi

Forsker i sygdomsspredning (epidemiologi) mellem dyr og mennesker (zoonoser). Nuværende arbejdsområde: risikofaktorer for Campylobacter i økologiske og fritgående slagtekyllinger og mulige interventionsmetoder.  Forskningserfaring Den epidemiolgiske forskning har omfattet virus (Bovine Herpesvirus-1, Hepatisits E), bakterier (Campylobacter, Coxiella burnetii, Leptospira, Persistent Bovine Viral Diarrhea Virus) og parasitter (Ascaris, Cryptosporidium, Echinococcus, Eimeria, Dirofilaria repens, Neospora caninum, Toxocara, Toxoplasma gondii, Trichinella). Arbejdet har desuden omfattet studier af værtens immunrespons mod infektionen (cytokiner og akutfaseproteiner), EU-arbejde omkring prioritering af fødevarbårne parasitter og interventionsstudier. Forfatter af 52 peer-reviewed forskningsartikler i internationale journaler (1/2-2023); 24 som førsteforfatter og 13 som sidsteforfatter.  Kapacitetsopbygning/ Undervisning Underviser i parasitologi på General Medical Microbiology (23258), DTU Har været ansvarlig for undervisningen af veterinær parasitologi i Estland.  Undervist i parasitologiske zoonoser i Erasmus program.  Vejledt 2 internationale Ph.d.'er og adskillige veterinære specialeprojekter. Præsident og bestyrelsesmedlem af Scandinavian-Baltic Society for Parasitology 2009-2015. Andre faglige interesser Aktiv i forskning i partnervold.