>

Erik Arvin

Professor Emeritus

Erik Arvin

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Bygning Rum

dk

erar@dtu.dk

0000-0001-8654-3409

Vandbehandling Vandkvalitet Vandforsyning Spildevand Grundvand Vandforurening Aquakultur

Professor Emeritus i vandforsyning. Civilingeniør i kemi fra DTU 1969. Tidligere ansat hos Haldor Topsøe A/S (proceskemi) og NOVO A/S (enzymfremstilling). Var forskningslektor ved Dept. of Civil Engineering på Stanford University 1987-1988. Specialist i vandkvalitet og vandbehandling. Forskningen omfatter biologiske og kemiske processer til rensning af drikkevand, hvorunder der fjernes benzin- og oliestoffer, opløsningsmidler, pesticider, ammonium, arsen, m.v. Undersøger endvidere processer i drikkevandsledningsnet, f.eks. afgivelse af organiske forbindelser fra rør af plastmaterialer. Har tidligere arbejdet med processer til oprensning af forurenet grundvand samt processer til fjernelse af næringsstoffer fra spildevand. Har sammen med Krüger A/S udviklet og patenteret BioDenipho-processen til biologisk fjernelse af fosfor fra spildevand.  Er medforfatter til et patent vedrørende Glucose Isomerase fra ansættelsen hos NOVO. Resultaterne er publiceret i 133 internationale artikler med peer-review, der er citeret 2388 gange. h-index 29. Har publiceret ca. 60 internationale konference artikler. Har lagt stor vægt på national kommunikation til firmaer og offentlige myndigheder i form af 100 artikler, 27 rapporter og 20 bogkapitler. Priser: 1. The Pump Handle Award 2014 - John Snow Society, 2. Ridder af Dannebrogsordenen, 2009, 3. ATV’s Jord- og Grundvandspris 2005 - In memoriam af professor Poul Harremoës. 4. Dades Miljøpris 2000 og 5. Limprisen, 1987.