>

Dan Harboe Burer

Ingeniørassistent

Dan Harboe Burer

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum F1.11

2750 Ballerup

Danmark

dabur@dtu.dk