>

Ditte Horndrup

Ledelseskonsulent

Ditte Horndrup

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Administrationen

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum D2.42

2750 Ballerup

Danmark

ditho@dtu.dk