>

Eli Torunn Qvam Gitlesen

Ledelsessekretær

Eli Torunn Qvam Gitlesen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Sekretariatet

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum D2.32

2750 Ballerup

Danmark

35885033

eqgi@dtu.dk