>

Eli Qvam Gitlesen

Ledelsessekretær

Eli Qvam Gitlesen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Administrationen

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum D2.42

2750 Ballerup

Danmark

35885033

eqgi@dtu.dk