>

Emil Michaelsen

Undervisningsassistent

Emil Michaelsen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum S2.44

2750 Ballerup

Danmark

emic@dtu.dk