>

Emil Pfeiffer Kristensen

Hjælpelærer

Emil Pfeiffer Kristensen

Institut for Kemi

Kemitorvet

Bygning 207 Rum 028

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

s234406@student.dtu.dk