>

Finn Overgaard

Ekstern underviser

Finn Overgaard

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum D2.31

2750 Ballerup

Danmark

finov@dtu.dk