>

Frederik Niemi Helsø

Hjælpelærer

Frederik Niemi Helsø

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Bygning Rum

fnihe@dtu.dk