>

Giana Carli Lorenzini

Adjunkt

Giana Carli Lorenzini

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Innovationsprocesser og entrepreneurskab

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum E1.13

2750 Ballerup

Danmark

gianal@dtu.dk

0000-0002-5282-5616