>

Lone Gram

Professor

Lone Gram

Institut for Bioteknologi og Biomedicin

Søltofts Plads

Bygning 221 Rum 140

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

gram@bio.dtu.dk

Lone Gram

0000-0002-1076-5723

Mikrobielle sekundære metabolitter Nye antibakterielle stoffer og principper Bakteriel fysiologi og økologi Marin bioteknologi

Professor Lone Gram forsker i bakteriel øko-fysiologi og bioteknologi. Hendes forskning er fokuseret på bakterier fra vand (ferskt og marint) og er rettet mod to klare mål: at kontrollere, dvs. dræbe eller hæmme sygdomsfremmende bakterier og at bruge bakterier bioteknologisk. Lone Gram er specielt interesseret i mikroorganismers sekundære metabolitter og deres naturlige funktioner og teknologiske anvendelser. Hendes forskning retter sig mod bekæmpelse af bakterier, der kan forårsage sygdom hos mennesker eller fisk, og arbejder med udvikling af nye principper og stoffer til bekæmpelse af de patogene bakterier. Lone og hendes gruppe er kursusansvarlige for kurser for DTU-studerende og mange projektstuderende er tilknyttet gruppen, der også har et omfattende internationalt netværk.