>

Hans Jørgen Johnsen

Ingeniørassistent

Hans Jørgen Johnsen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum F1.01

2750 Ballerup

Danmark

hjojo@dtu.dk