>

Helge Bjarke Veinholt Jensen

Ingeniørassistent

Helge Bjarke Veinholt Jensen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum F1.01

2750 Ballerup

Danmark

helgej@dtu.dk