>

Hoda Nazih Barakji

Hjælpelærer

Hoda Nazih Barakji

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Bygning Rum

hnaba@dtu.dk