>

Ilya Radko

Forsker

Ilya Radko

Institut for Fysik

Fysikvej

Bygning 307 Rum 241

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

iradko@fysik.dtu.dk

0000-0002-5929-1899