>

Ioannis Chronakis

Professor

Ioannis Chronakis

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Fødevareproduktionsteknologi

Henrik Dams Allé

Bygning 202 Rum 6250

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

ioach@food.dtu.dk

Ioannis Chronakis

0000-0001-8339-3564

Elektro-spinning Nanostrukturer Bio-makromolekyler Reologi

Forskningsområder: Bio-makromolekylær nanoteknologi - funktionelle elektrospundne nano-mikrostrukturer: Forskningen er koncentreret om disses udvikling og anvendelsesmuligheder indenfor områder som fødevarer, bio-ingeniørvidenskab (f.eks. vævsfremstilling), bio-lægemidler, bio-sensorer, filtre, membraner og elektronik. Nanostrukturer med molekylært aftryk til bio-medicinsk og bio-sensorisk anvendelse: Med molekylær prægning stræber vi efter at indtroducere skræddersyede aktive steder i nanostrukturer. Molekylær prægning er et magtfuldt værktøj, som genererer materialer, som selektivt kan binde et målmolekyle, og som kan bruges som genkendelseselementer i bio-efterligninger (i samarbejde med Lund Universitet). Bio-makromolekylers strukturelle og funktionelle egenskaber i fødevarer: Bio-polymerer (hydrokolloider) og amphifile stoffer (surfactanter/ lipider/proteiner) samt systemer af biologisk betydning: Reologiske egenskaber, sammenhæng mellem strukturegenskaber, selvsamling, faseopførsel, mikrostrukturer, fysiokemiske og thermodynamiske egenskaber, interaktioner på kolloidalniveau, samt kontrol af disse. Funktionelle fødevarers og bio-makromolekylære systemers teknologi (væsker, geler og fibre): Målet er at udvikle den nødvendige teknologi til transformation af udvalgte bio-makromolekyler til avancerede systemer med en række applikationsmuligheder indenfor fødevarer og bio-ingeniørvidenskab.