>

Jens Jørgen Sloth

Professor, forskningsgruppeleder

Jens Jørgen Sloth

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse

Henrik Dams Allé

Bygning 201 Rum 128

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

jjsl@food.dtu.dk

Jens Jørgen Sloth

0000-0002-3636-8769

Sporelementer Analytisk kemi Specieringsanalyser ICPMS - Induktivt koblet plasma masse spektrometri

Min forskning er fokuseret på studiet af tilstedeværelsen, metabolismen og biotilgængeligheden af grundstoffer og deres kemiske forbindelser (specier), både toksiske (e.g. kviksølv) og essentielle (e.g. selen, iod), i fødevarer og andre biologiske prøver. En vigtig interesse er udviklingen af avancerede analysemetoder til bestemmelse af grundstof-forbindelser (specieringsanalyse) under brug af kromatografiske separationsmetoder koblet til element-specifikke detektorer (e.g. Induktivt koblet plasma masse spektrometri; ICPMS). Mit fokus er særlig rettet mod grundstoffet arsen og analyse samt studiet af naturligt forekommende arsenforbindelser i biologiske systemer. En ny interesse er analytisk karakterisering af nanopartikler i relation til evaluering af fødevaresikkerhedsaspekter vedrørende tilstedeværelsen af nanopartikulært materiale i fødevarer. Endvidere arbejder jeg som rådgiver for nationale og internationale myndigheder vedrørende analyse og eksponering via fødevarer af sporelementer og deres kemiske forbindelser.