>

Jeppe Matthiessen

Seniorrådgiver

Jeppe Matthiessen

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Ernæring, Bæredygtighed og Sundhedsfremme

Henrik Dams Allé

Bygning 201 Rum 013

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

35887444

jmat@food.dtu.dk

Jeppe Matthiessen

0000-0002-0798-5602

Ernæring Målemetoder antropometri Kostvaner i befolkningen Fysisk aktivitet Målemetoder fysisk aktivitet Målemetoder kost Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet Fysisk aktivitet i befolkningen Overvægt i befolkningen Sportsernæring

Min forskning har fokus på design, dataindsamling og analyse af 'Den nationale undersøgelse af danskernes kostvaner og fysiske aktivitet'. Desuden udvikling, gennemførlighed og validering af metoder til måling af fysisk aktivitet, kostindtag og antropometri i befolkningsundersøgelser. Endvidere undersøges sammenhænge mellem kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt i den danske befolkning, herunder udviklingen over tid. Rådgivningsopgaver har fokus på vurdering af produkter til sportsernæring. Derudover koncentrerer rådgivningsopgaver sig om befolkningens kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt i forhold til næringsstofanbefalinger og kostråd. Rådgivningsopgaver omfatter endvidere deltagelse i Nordiske arbejdsgrupper inden for flere af fagområderne.