>

Jesper Thorlund

Ekstern lektor

Jesper Thorlund

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum X1.50

2750 Ballerup

Danmark

jestu@dtu.dk