>

Johannes Tuan Dan Pham

Ekstern lektor

Johannes Tuan Dan Pham

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum S2.42

2750 Ballerup

Danmark

jtdp@dtu.dk