>

Jonas Riedel Jensen

Industriteknikerlærling

Jonas Riedel Jensen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum F1.01

2750 Ballerup

Danmark

jonasj@dtu.dk