>

Juliana Kotler Glahn

Hjælpelærer

Juliana Kotler Glahn

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Bygning Rum

jkogl@dtu.dk