>

Juraj Kusnir

Undervisningsassistent

Juraj Kusnir

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum N1.01

2750 Ballerup

Danmark

jukus@dtu.dk