>

Jussi Ville Mikkonen

Lektor

Jussi Ville Mikkonen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Innovationsprocesser og entrepreneurskab

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum E1.13

2750 Ballerup

Danmark

jusmi@dtu.dk

Jussi Ville Mikkonen

0000-0001-8283-1083