>

Kasper Egebo

Ingeniørassistent

Kasper Egebo

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum F1.01

2750 Ballerup

Danmark

kase@dtu.dk