>

Kit Granby

Lektor (tidl. ansat)

Kit Granby

DTU Fødevareinstituttet

Henrik Dams Allé

Bygning 201 Rum 127

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

kgra@food.dtu.dk

Kit Granby

0000-0002-5264-1577

Risikovurdering LC-MS Procesforureninger Miljøforureninger Fødevaresikkerhed Contaminants

Jeg er M.Sc. fra Københavns Universitet, Farmaceutisk Facultet i 1983 og Ph.D. i miljøkemi fra Syddansk Universitet, Kemisk Afdeling i 1997. Tidligere har jeg bl.a. været ansat som forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser 1985-1998. Mine forskningsaktiviteter er relateret til miljøforureninger som f.eks. chlorerede, bromerede og fluorerede forbindelser; procesforureningerne acrylamid, furan, nitrosaminer samt andre kontaminanter. Forskningen omfatter analytisk-kemisk metodeudvikling og studier vedrørende dannelse af og kilder til forurening, forekomst i fødevarer, muligheder for at reducere forureninger samt eksponeringsberegninger via fødevarekonsum. Samarbejder med industrien om forskning, f.eks. i EU-projektet ECSafeSEAFOOD. De faglige aktiviteter inkluderer også undervisning af M.Sc. studerende i kemisk fødevaresikkerhed og rådgivning af Fødevarestyrelsen vedrørende fødevaresikkerhed.