>

Lars David Aili

Seniorforsker

Lars David Aili

Institut for Energikonvertering og -lagring

Elektrovej

Bygning 375 Rum 236

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45252413

larda@dtu.dk

0000-0002-3510-135X