>

Lineker Max Goulart Coelho

Adjunkt

Lineker Max Goulart Coelho

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Bygningsteknologi og processer

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum S2.44

2750 Ballerup

Danmark

linco@dtu.dk

0000-0002-1770-8174