>

Mads Heldager Thorsen

Hjælpelærer

Mads Heldager Thorsen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum N1.01

2750 Ballerup

Danmark

mahet@dtu.dk