>

Magnus Bjerrum Johansen

Undervisningsassistent

Magnus Bjerrum Johansen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum S2.45

2750 Ballerup

Danmark

mbjjo@dtu.dk