>

Mathias Rosenborg Lund Hendriksen

Hjælpelærer

Mathias Rosenborg Lund Hendriksen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Bygning Rum

mrlhe@dtu.dk