>

Mathilde Blume Skjoldager

Eduforce koordinator og underviser

Mathilde Blume Skjoldager

Institut for Bioteknologi og Biomedicin

Bygningstorvet

Bygning 116B Rum 110A

2800 Kongens Lyngby

Danmark

mskjold@dtu.dk