>

Mohammed Zahed

Hjælpelærer

Mohammed Zahed

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Bygning Rum

mohza@dtu.dk