>

Stig Irving Olsen

Lektor

Stig Irving Olsen

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Bygningstorvet

Bygning 115 Rum 040

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45254668

siol@dtu.dk

Stig Irving Olsen

0000-0003-4599-7660

livscyklusvurdering mikro/nanoteknologi Bæredygtighed

Stig Irving Olsen’s forskningsområde omhandler miljøvurdering af produkter og systemer. Det vil for eksempel sige vurderinger af, hvordan et produkt påvirker miljøet i forhold blandt andet klimaændringer, giftvirkninger og sur regn gennem hele produktets livsforløb. Et produkts livsforløb begynder ved fremskaffelse af råmaterialer f.eks. ved minedrift og slutter når produktet er udtjent og havner på lossepladsen eller i et affaldsforbrændingsanlæg. Vurderinger af systemer foregår principielt lige sådan men i stedet for et produkt vurderes f.eks. forskellige affaldsbortskaffelsessystemer eller energiproduktionssystemer i forhold til hinanden. Et særligt fokusområde har i de seneste år været miljøvurdering af teknologier startende med mikro/nano produktion. Produkter, som fremstillles ved mikro og/eller nano produktion er specielle fordi de er så små og derfor knytter der sig ofte særlige problemstillinger til deres miljøpåvirkning, f.eks. brug af sjældne metaller eller særlige giftvirkninger af nanopartikler. Ligeledes kan andre nye teknologier, på trods af en intuitiv bæredygtighed, medføre væsentlige belastninger for miljøet.