>

Peter Kjeldsen

Lektor

Peter Kjeldsen

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Bygningstorvet

Bygning 115 Rum 121

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45251561

pekj@dtu.dk

0000-0003-2738-9960

Affaldskarakterisering Affaldsdeponering Forurenede grunde Jordforurening

Min forskning omhandler primært affaldskarakterisering, miljøeffekter ved affaldsbehandling og –deponering. Speciel fokus er på imødegåelse af drivhusgasudslip fra affaldsdepoter, hvor den mikrobielle metanoxidationsproces har dannet basis for udvikling af innovative teknologier til reduktion af metanudslip fra affaldsdepoter. Igennem årene har jeg indgået i mere end 25 samarbejdsprojekter omfattende flere internationale universiteter, industripartnere samt rådgivende virksomheder og offentlige myndigheder. Er aktiv medlem i flere netværk: Dansk Kompetencecenter for affald (DAKOFA) of International Waste Working  Group (IWWG), mfl. Har publiceret mere end 100 ISI tidsskriftsartikler (heraf mange med eksterne medforfattere), har modtaget mere end 4300 citationer og har et H-index på 30. Har været vejleder for 12 PhD-studerende og mere end 45 kandidatspecialestuderende.