>

Poul Løgstrup Bjerg

Professor

Poul Løgstrup Bjerg

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Bygningstorvet

Bygning 115 Rum 141

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45251615

plbj@dtu.dk

0000-0002-1977-1871

Forurenede grunde Overfladevand og pesticider Afværgeteknologier Forurenet jord og grundvand Sprøjtegifte Oprensning Risikovurdering Chlorede opløsningsmidler

Poul L. Bjerg arbejder med risikovurdering af forurenede grunde og udvikling af bæredygtige metoder til oprensning af forurenet jord og grundvand. Han har i det seneste år også arbejdet med risikovurdering af overfladevand i forhold til punktkilder og diffuse kilder, samt helhedsorienteret management af vandressourcen. Han har ledet en lang række forsknings- og udviklingsprojekter inden for oprensning af forurenede grunde. Der har været særlig fokus på grundvandsforurening fra lossepladser, chlorerede opløsningsmidler og pesticider. Han har ledet forskningsprojektet Geocon (2014-18) som var støttet med 15 millioner af Det Strategiske Forskningsråd. Poul L. Bjerg har en omfattende videnskabelig produktion og har publiceret mere end 100 artikler i velansete tidsskrifter. Han er civilingeniør (1987), PhD i miljøteknologi (1992) og fra 2002 professor i miljøgeokemi. Han har været redaktør for Journal of Contaminant Hydrology fra 2004 til 2008. Poul L. Bjerg har tidligere været stedfortrædende institutleder (1998-2005) og sektionsleder for  Water Resources Engineering sektionen i perioden 2011-2018. Poul L. Bjerg har siden 2018 beklædt posten som studieleder for bachelorprogrammet "Vand, bioressourcer og miljømanagement på DTU Miljø.