>

Roger Charles Munck-Fairwood

Ekstern lektor

Roger Charles Munck-Fairwood

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum X1.49

2750 Ballerup

Danmark

35885188

romu@dtu.dk

B.Tech, Ph.D, Eur.Ing