>

Ruben Damkjær Canger

Hjælpelærer

Ruben Damkjær Canger

Institut for Kemi

Bygning Rum

rudaca@dtu.dk