>

Søren Kegnæs

Professor

Søren Kegnæs

Institut for Kemi

Kemi: Faculty, Uorganisk Kemi_Gruppe: Katalyse og Bæredygtig Kemi, kemi: Ledergruppe

Kemitorvet

Bygning 206 Rum 148

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45252402

skk@kemi.dtu.dk

Søren Kegnæs

0000-0002-6933-6931

Porøse materialer Heterogen katalyse material Nanostrukturer katalyse uorganisk kemi bæredygtig kemi CO2 zeolit

Professor MSO Søren Kegnæs - medlem af faculty på DTU Kemi ved Danmarks Tekniske Universitet. Professor Søren Kegnæs's gruppe forsker i design af funktionelle nanomaterialer, deres karakterisering og anvendelse i heterogen katalyse. Forskningsaktiviteterne fokusere på fundamentale aspekter af materiale syntese og katalyse i relation til kemikalie fremstilling i den kemiske industri. Et specielt fokus er syntese af nanopartikler, zeolitter, nanostrukturerede og højoverfalde materialer med kontrolleret porøsitet. For mere information besøg: www.kemi.dtu.dk/kegnaes eller www.kegnaesgroup.dk og intragram #kegnaesgroup