>

Søren Koch

Senior Udviklingsingeniør

Søren Koch

Institut for Energikonvertering og -lagring

Fysikvej

Bygning 310 Rum 146

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

sqko@dtu.dk

Søren Koch

0000-0002-2737-354X