>

Sofie Christiansen

Seniorforsker

Sofie Christiansen

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktionstoksikologi

Henrik Dams Allé

Bygning 202 Rum 5213

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

35887025

sochr@food.dtu.dk

Sofie Christiansen

0000-0001-6553-3260

Reproduktions biologi Hormonforstyrrende stoffer Samspilseffekter Kombinationseffekter Fosterskader Adfærd Rotter OECD Testguidelines OECD National Koordinator

Jeg er en del af gruppen ”Reproduktionstoksikologi” i Afdelingen for Toksikologi og Risikovurdering, som består af både AC’ere og laboranter. Denne gruppe ledes af professor Ulla Hass. Mine primære arbejdsområder er forsøgsplanlægning i reproduktionsforsøg med hormonforstyrrende stoffer og blandinger af disse. Rotter eksponeres i fostertilstanden for hormonforstyrrende stoffer eller en blanding af hormonforstyrrende stoffer.  Jeg udfører desuden adfærdsforsøg, og arbejder også med dataopsamling og statistik i forbindelse med forsøg. Siden februar 2013 har jeg været ansat som seniorforsker og har udover min forskning en del forskningsbaseret rådgivning primært for M iljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen. I januar 2010 har jeg overtaget posten som National Koordinator for OECD test guidelines og EU testmetoder.