>

Thomas Bligaard

Professor

Thomas Bligaard

Institut for Energikonvertering og -lagring

Elektrovej

Bygning 312A Rum 005

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

tbli@dtu.dk

Thomas Bligaard

0000-0003-0386-0201

Numeriske metoder og algoritmer Machine learning Materialedesign Heterogen katalyse Tæthedsfunktional teori Statistisk mekanik Mikrokinetiske modeller Rateteori Optimerings algoritmer Overfladefysik Exchange-korrelationsfunktionaler

  Mine forskningsmål er at forstå og designe funktionelle materialer ved brug af atomar-skala computerberegninger, og at udvikle værktøjer til dette. De metoder jeg benytter er hovedsageligt machine learning, kvantemekanik, tæthedsfunktional teori, numerisk analyse, statistisk mekanik, mikrokinetisk modellering og rateteori. Forskning: https://publons.com/researcher/2815912/thomas-bligaard/publications/