>

Tine Hald

Professor

Tine Hald

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Helhedsvurderinger

Henrik Dams Allé

Bygning 201 Rum 032

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

35887094

tiha@food.dtu.dk

Tine Hald

0000-0002-1115-9792

Epidemiologi Smittekilderegnskab Risikovurdering Overvågning Zoonoser Salmonella

Jeg leder en forskningsgruppe bestående af 8 forskere.     Forskningsområdet er epidemiologi, overvågning og kontrol af fødevarebårne zoonoser inklusiv antibiotikaresistente bakterier i hele fødevareproduktionskæden.   Forskningsaktiviteterne er koncentreret om planlægning og gennemførelse af kvantitative risikovurderinger, tidsserie- og geografiske analyser, risikofaktor studier og udvikling af nye metoder til brug for kvantitativ risikovurdering og i smittekilderegnskaber.   Gruppen er ansvarlig for udarbejdelse af det årlige salmonella smittekilderegnskab . Et af mine hovedansvarsområder er at yde forskningsbaseret rådgivning til danske og internationale fødevare- og sundhedsmyndigheder og organisationer, herunder WHO og EFSA.   Endelig vejleder jeg PhD studerende og underviser kandidatstuderende.