>

Kristian Villads Keiding

Lektor

Kristian Villads Keiding

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Innovationsprocesser og entrepreneurskab

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum E1.13

2750 Ballerup

Danmark

vkei@dtu.dk