>

Yann Duchesne

Hjælpelærer

Yann Duchesne

Institut for Kemi

Organisk Kemi_gruppe: Mads H. Clausen Group

Bygning Rum

yandu@dtu.dk