Netværk og klynger

Ved at deltage i et netværk eller en klynge med DTU får din virksomhed adgang til højt specialiseret viden, inspiration og sparring.

DTU er med i de ni nationale klynger og fire spirende klynger, samt en række netværk, hvor virksomheder, myndigheder og andre videninstitutioner mødes og udveksler viden og idéer inden for et specifikt fagområde.

Som deltager i et af DTU’s netværk får din virksomhed del i den nyeste forskningsbaserede viden på en nem og uforpligtende måde. Samtidig giver et netværk dig adgang til dialog, sparring og idéudvikling med både forskere fra DTU og praktikere fra erhvervsliv og organisationer inden for dit fagområde.

Herunder kan du se en liste over de klynger og netværk, som DTU er med i. Ved at klikke på linkene, kan du læse mere om det enkelte netværk eller netværk, og hvordan din virksomhed bliver medlem.

Klynger

CLEAN Danmarks Miljøteknologiklynge

Erhvervs- og teknologiområdet miljøteknologi dækker løsninger inden for blandt andet vand-, luft- og jordrensning, vandforsyning, spildevand, kemikaliesubstitutter, affaldshåndtering, cirkulær økonomi, klimatilpasning, ressourceeffektivitet, procesoptimering af spildreduktion samt nyt og genanvendt plast.

DTU-repræsentanter:

 • Marianne Thellersen, Koncerndirektør (Bestyrelsesmedlem)
 • Viggo Aaberg Kærn, DTU Sustain
 • Peter Steen Mikkelsen, DTU Sustain

Gå til CLEAN Danmarks Miljøteknologiklynge.

Energy Cluster Denmark

Erhvervs- og teknologiområdet energiteknologi dækker teknologier relateret til produktion af energi og til energieffektive løsninger i erhvervsmæssig sammenhæng.

DTU-repræsentanter:

 • Marianne Thellersen, Koncerndirektør (Bestyrelsesmedlem)
 • Leon Aahave Uhd, DTU Partnerships

Gå til Energy Cluster Denmark.

DigitalLead

Erhvervs- og teknologiområdet digitale teknologier dækker IT-virksomheder, der udvikler software og IT-relaterede produkter og services inden for blandt andet kunstig intelligens, machine learning, computerteknologi, digital kommunikation, big data, blockchain, dataanalyse og Internet of Things.

DTU-repræsentant:

 • Mark Bernhard Riis, DTU Compute

Gå til DigitalLead.

WE BUILD DENMARK

Erhvervs- og teknologiområdet byggeri og anlæg dækker hele værdikæden på området, som bl.a. omfatter bygninger, arkitekter, rådgivningsvirksomheder og byggematerialer. Anlægsområdet dækker primært transportinfrastruktur samt drift og vedligehold heraf.

DTU-repræsentant:

 • Niels-Jørgen Aagaard. DTU Construct

Gå til WE BUILD DENMARK.

Food & Bio Cluster Denmark

Erhvervs- og teknologiområdet fødevarer og bioressourcer dækker forsynings- og værdikæden fra primærproduktion over forædling og distribution af fødevarer til værdiskabelse via biologiske rest- og sidestrømme samt miljøog klimavenlige alternativer inden for blandt andet biogas, materialer, kemikalier og foder.

DTU-repræsentanter:

 • Christine Nellemann, DTU Food (bestyrelsesmedlem)
 • Heidi Kornholt, DTU Food

Gå til Food & Bio Cluster Denmark.

Danish Life Science Cluster

Erhvervs- og teknologiområdet life science og velfærdsteknologi dækker hele værdikæden inden for lægemidler og bioteknologiske præparater og medico-produkter. Velfærdsteknologi omfatter tekniske og digitale hjælpemidler og løsninger inden for f.eks. ældre-, social- og sundhedsområdet.

DTU-repræsentanter:

 • Bjarke Bak Christensen, DTU Bioengineering (bestyrelsesmedlem)
 • Jonas Orebo Pyndt, DTU Partnerships

Gå til Danish Life Science Cluster.

Klyngen for Avanceret Produktion - MADE

Erhvervs- og teknologiområdet avanceret produktion dækker værdikæder inden for fremstillingsindustri, produktionsvirksomhed og automationsteknologi. Et væsentligt delsegment består af virksomheder inden for maskinfremstilling.

DTU-repræsentanter:

 • Guido Tosello, DTU Construct
 • Niels Henrik Mortensen, DTU Construct

Gå til Klyngen for Avanceret Produktion - MADE.

Copenhagen FinTech

Erhvervs- og teknologiområdet finans og fintech dækker bank, investering, forsikring, pension og anden finansiel virksomhed, hvor digitale teknologier stimulerer innovation inden for f.eks. betalingsløsninger, økonomistyring og diverse personrettede tjenester.

DTU-repræsentant:

 • Arne Jensen, DTU Partnerships

Gå til Copenhagen FinTech.

Odense Robotics - Danmarks klynge for robot- og droneteknologi (spirende)

Erhvervs- og teknologiområdet robot- og droneteknologi dækker udvikling og produktion af teknologier, der har til formål at effektivisere og øge produktionen på tværs af brancher. Området omfatter f.eks. overvågende droner, samarbejdede robotter og semiautonome systemer.

DTU-repræsentanter:

 • Marianne Thellersen, Koncerndirektør (Bestyrelsesmedlem)
 • Ole Ravn, DTU Electro
 • Matteo Fumagalli, DTU Electro
 • Lazaros Nalpantidis, DTU Electro

Gå til Odense Robotics.

Vision Denmark - klyngen for den digitale visuelle industri (spirende)

Erhvervs- og teknologiområdet animation, spil og film dækker de virksomheder, der arbejder med hele eller dele af værdikæden inden for produktion af animation, spil, film, tv, reklamer og interaktive teknologier samt distribution via licensgivning, udgivelse og streaming.

DTU-repræsentant:

 • Mark Bernhard Riis, DTU Compute

Gå til Vision Denmark.

Lifestyle & Design Cluster

Erhvervs- og teknologiområdet design, mode og møbler dækker designvirksomheder, der arbejder med grafisk og visuelt design, produktdesign og bolig- og beklædningsvirksomheder, herunder formgivning og produktion af møbler, interiør, tekstiler, modevarer m.m

Gå til Lifestyle & Design Cluster.

CenSec - spirende klynge for forsvar, rum og sikkerhed (spirende)

Erhvervs- og teknologiområdet dækker forsvar, rum og sikkerhed. CenSec (Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark) er klyngeorganisation for små- og mellemstore virksomheder, der i samarbejde med førende danske vidensinstitutioner, er eller ønsker at blive leverandører til den danske og internationale forsvars-, rum- og sikkerhedsindustri.

DTU-repræsentanter:

 • Niels Andersen, DTU Space (Bestyrelsesmedlem)
 • Sune Nordentoft Lauritsen, DTU Space

Gå til CenSec.

Danish Sound Cluster (spirende)

Erhvervs- og teknologiområdet dækker lydteknologi. Klyngeindsatsen fokuserer på fire områder: Healthcare & welfare, environmental sound solutions, creative sound solutions og future soundtech solutions. Den primære målgruppe er innovationsmodne virksomheder, der anvender lyd i teknologiske produkter og services, eller hvor lyd udgør en markant differentiator, f.eks. lyd i sikkerhedssystemer, robotløsninger mm.

DTU-repræsentanter:

 • Finn Agerkvist, DTU Electro (Bestyrelsesmedlem)
 • Cheol-Ho Jeong, DTU Electro

Gå til Danish Sound Cluster.

Netværk

Big Science

Få kontakt med store europæiske forskningsanlæg (big science anlæg). Big Science Sekretariatet støtter også virksomhederne i forberedelsen til udbud og støtter konsortiedannelse ved matchmaking med konkrete opgaver fra big science faciliteterne.

Kontakt: Arne Jensen, DTU Partnerships

Gå til Big Science.

DTU Sektorudviklingsprojekter

Med formålet at fremme tværfaglig forskning og udvikle løsninger med afsæt heri gennemfører DTU sektorudviklingsprojekter, som har til formål at:

 1. at kortlægge, udvikle og skærpe den tværfaglige forskningsprofil
 2. kommunikation/interessevaretagelse ift. samarbejdspartnere og fonde
 3. at udvikle konsortier mhp. at udarbejde forskningsansøgninger

Kontakt: Mads H. Odgaard, DTU Partnerships

Gå til DTU's sektorudviklingsprojekter.

DTU Alumninetværk

DTU Alumni er et netværk for alle, der har en uddannelse fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Tidligere internationale udvekslingsstuderende og tidligere medarbejdere er også velkomne.

Det er gratis at være medlem.

Gå til DTU Alumni.

Kontakt

Leon Aahave Uhd

Leon Aahave Uhd Energikoordinator Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation