Carl Budtz-Jørgensen

Carl Budtz-Jørgensen

Seniorforsker Emeritus

DTU SPACE
Institut for Rumforskning og Rumteknologi

Astrofysik og atmosfærefysik

Danmarks Tekniske Universitet

Elektrovej

Bygning 328, rum 210

2800 Kgs. Lyngby

Fax 45 25 95 75
E-mail carl@space.dtu.dk
ORCID 0000-0002-1618-2270

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText