Lasse Engbo Christiansen

Lasse Engbo Christiansen

Lektor

DTU COMPUTE
Institut for Matematik og Computer Science

Danmarks Tekniske Universitet

Asmussens Allé

Bygning 303B, rum 052

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText

Profil

Nøgleord Integration af energisystemer | Tidsrækkeanalyse | bakterie evolution | Antibiotika resistens | Modellering af sygdomsspredning

Forskning

Lasse Engbo Christiansen arbejder primært med tidsrækkeanalyse. Dette omfatter stokastiske dynamiske systemer, grey-box modeller, forudsigelser og optimering. 

En stor del af forskningen fokuserer på statistisk modellering af sygdomsspredning og bakteriers vækst og evolution. Herunder udvikling og selektion af antibiotikaresistens og målet med hans forskning er at finde en bedre både at anvende de eksisterende antibiotika således at forekomsten af resistens holdes nede. Lasse Engbo Christiansen arbejder også med tidsrækkeanalyse af finansielle data og Smart Cities.

Baggrund

Lasse Engbo Christiansen er lektor i statistik og dynamiske systemer ved Institut for Matematik og Computer Science (DTU Compute). I 2001 blev han civilingeniør efter at have færdiggjort hans eksamensprojekt inden for ikke lineær dynamik af jernbanevogne, som kører på spor med forstyrrelser. I 2005 fik han en PhD-grad i anvendt statistik fra DTU. Og inden hans nuværende ansættelse har han haft en post. doc. stilling ved University of California, Davis, hvor han forskede i spredning og bekæmpigelse af mund- og klovsyge.

Undervisning og andre opgaver

Lasse Engbo Christiansen underviser blandt andet i tidsrækkeanalyse og anvendt statistik.

Lasse Engbo Christiansen er studienævnsformand for DTU Compute.

Se profil og cv i DTU Orbit...