Strategisk rammekontrakt

Den strategiske rammekontrakt er en fireårig kontrakt mellem DTU og uddannelses- og forskningsministeren, som har til formål at fremme og understøtte universitetets strategiske udvikling.

Kontrakten indeholder i alt otte mål:

  1. DTU skal være i den absolutte top blandt tekniske eliteuniversiteter i Europa inden for forskning
  2. DTU vil videreudvikle verdensklasse forskningsinfrastruktur som et internationalt konkurrenceparameter for et teknisk eliteuniversitet
  3. DTU vil uddanne flere dygtige ingeniører til det danske arbejdsmarked
  4. DTU’s studerende skal opnå et højt læringsudbytte
  5. DTU’s uddannelser skal matche samfundets og erhvervslivets nuværende og fremtidige behov
  6. DTU vil skabe flere levedygtige teknologibaserede opstartsvirksomheder i Danmark
  7. DTU vil styrke værdiskabelsen i mindre og store virksomheder
  8. DTU vil styrke kvalitet og synergi i den forskningsbaserede rådgivning

DTU's strategiske rammekontrakt 2018-2021.

Tidligere udviklingsaftaler